Donaties

Staat u achter de doelstellingen van stichting Wilde Wijk en draagt u Huizum-West ook een warm hart toe? Ondersteun dan de activiteiten die Wilde Wijk organiseert om deze ook in de toekomst mogelijk te maken. Dit doen we graag in samenwerking met de wijkverenigingen en overige organisaties in Huizum-West.

Donaties zijn zeer welkom en kunt u doen naar:
NL56 RABO 0365 6749 82
ten name van Stichting Wilde Wijk

Waar wordt uw bijdrage aan besteed?
Onkosten zoals flyers en posters drukken, materialen voor de activiteiten of eigen klaptafels (zie foto) worden betaald met donaties.

Park Podium in het Julianapark, 10 juli 2021
Deze klaptafel mochten we lenen. We willen nu graag een eigen klaptafel met bankjes!

Wilde Wijk is een bewonersinitiatief en een non-profit organisatie. De bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers.

Bij bijeenkomsten wordt een kleine bijdrage gevraagd van deelnemers. Voor grotere projecten worden professionals (bijvoorbeeld theatermaker, kunstenaar, productieleider) ingehuurd. Hiervoor vragen we subsidie aan. Bij een theatervoorstelling of muzikaal optreden wordt er entree gevraagd.

De penningmeester verzorgt de financiƫle afwikkeling.
De stichting verantwoordt de giften aan de betreffende fondsen en subsidiegevers.