Privacyverklaring

Privacyverklaring

Contactgegevens

Wilde Wijk
Jan van Scorelstraat 4 8932 CV Leeuwarden
info@wildewijk.nl
www.wildewijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wilde Wijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten (bijvoorbeeld website of Facebook) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Informatie die u zelf schriftelijk of digitaal invult.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Naam
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres
Geboortedatum
Interesses tbv activiteiten

Doel persoonsgegevens

Wilde Wijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het kunnen aanbieden van activiteiten.

  De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Wilde Wijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wilde Wijk) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Wilde Wijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er is geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. AVG

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Wilde Wijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er wordt met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  Cookies
  Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Wilde Wijk gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Er wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee onze website geoptimaliseerd.

Facebook, Google+, YouTube

Op deze site kunnen knoppen opgenomen zijn om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale media. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Google+ en YouTube zelf. Deze codes plaatsen onder meer een cookie. In de privacyverklaring van Facebook, Google+ en YouTube wordt regelmatig aangegeven wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Nieuwsbrieven

Wilde Wijk biedt digitale nieuwsbrieven waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws gerelateerd aan onze producten, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op iedere nieuwsbrief wordt vermeld dat u zichzelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beeldmateriaal

Wilde Wijk maakt tijdens de activiteiten foto’s en filmpjes. Deze zijn bedoeld voor het maken van publiciteit en ter illustratie van teksten. Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij niet specifiek om toestemming is gevraagd. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit per mail kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilde Wijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wildewijk.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wilde Wijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een bericht sturen naar info@wildewijk.nl.

Oktober 2021