Het team

Het team van Wilde Wijk bestaat uit

Het bestuur
Frederike Spelbrink – voorzitter
Marcito Brouwer – penningmeester
Johan Sterzenbach – secretaris
Het bestuur vergadert elke maand en werkt onbezoldigd.

Dagelijkse leiding
Froukje Draaijer – projectleider, vrijwilligersbegeleider

Vrijwilligers
Wilde Wijk kan niet bestaan zonder de inzet van de vele vrijwilligers voor het realiseren van de activiteiten. Onze vrijwilligers zorgen voor het bouwen en sjouwen wanneer er grotere projecten georganiseerd worden. Ze helpen bij de techniek en muzikale begeleiding. Er wordt wekelijks gekookt voor het sociaal eetcafé. Ze dragen zorg voor onze gezellige ruimte en verzorgen de planten. En nog veel meer!

Professionals
Voor de grotere projecten worden professionele kunstenaars en cultureel ondernemers ingehuurd door de stichting om workshops of activiteiten te begeleiden.
Zoals:
Marga Claus – cursus Levensverhalen voor volwassenen
Afrida Adema – schrijfcursus voor jongeren
Gea Struiksma – regie feuilleton en open podium
Everdien vd Hel – creatieve workshops
Feya Hovenga – regie Wijktheater
Eddy Sikma – schildercursus