Donaties

Staat u achter de doelstellingen van stichting Wilde Wijk en draagt u Huizum-West ook een warm hart toe? Ondersteun dan de activiteiten die Wilde Wijk organiseert om deze ook in de toekomst mogelijk te maken. Dit doen we graag in samenwerking met de wijkverenigingen en overige organisaties in Huizum-West.

Donaties zijn zeer welkom en kunt u doen naar:
NL56 RABO 0365 6749 82
ten name van Stichting Wilde Wijk

Waaraan wordt uw bijdrage besteed?
De meeste activiteiten worden slechts gedeeltelijk gesubsidieerd. Ook zijn er activiteiten waarvoor helemaal geen subsidie is aangevraagd. Dan is uw bijdrage hard nodig.

Park Podium in het Julianapark, 10 juli 2021

Bij bijeenkomsten wordt een kleine bijdrage gevraagd van deelnemers. Voor grotere projecten worden professionals (bijvoorbeeld theatermaker, kunstenaar, schrijver, dirigent) ingehuurd. Hiervoor vragen we subsidie aan. Bij een theatervoorstelling of muzikaal optreden wordt er entree gevraagd van de bezoekers.

De penningmeester verzorgt de financiële afwikkeling.
De stichting verantwoordt de giften aan de betreffende fondsen en subsidiegevers.
Wilde Wijk is een bewonersinitiatief en een non-profit organisatie. De bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers.